घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

१) रुपन्देही

रुपन्देही जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

  1. श्री नारायण घिमिरे अध्यक्ष, ९८५७०२०१४७