घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

६) नुवाकोट

नुवाकोट जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

  1. श्री हरि घिमिरे अध्यक्ष बट्टार, ९८४१५४८६९३

जिल्लामा रहेका घिमिरेबन्धुहरुको संघ–संस्थाहरुको विवरण

१) घिमिरे सेवा समिति नुवाकोट, बाग्मती रामहरि घिमिरे

२) गेर्खु गा.वि.स, कुलपूजा समूह, गेर्खु–८,बडारे,नुवाकोट,बाग्मती ठगनाथ घिमिरे

३) गेर्खु माझगाऊँ कुलपूजा समिति,गेर्खु–३, माझ गाँउ,नुवाकोट,गण्डकी रुद्रप्रसाद घिमिरे

जिल्लाबाट प्रकाशित घिमिरे बंशावली

वंशावली विमोचनको झलकहरु