घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

पाँचथर जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरणः–

नाम थर                पद             ठेगाना         सम्पर्क नम्बर

 1. श्री दिनानाथ घिमिरे    अध्यक्ष                         ९८५१०१६८६०
 2. श्री फन्दमाया घिमिरे   प्रथम उपाध्यक्ष                 ९८५१०१६८६०
 3. श्री रघुनाथ घिमिरे     द्धितीय उपाध्यक्ष               ९८१५९३२७२१
 4. श्री निर्मलराज घिमिरे  महासचिव                     ९७५२००४१४८
 5. श्री धनश्याम घिमिरे    सचिव                          ९८४२७७६५१७
 6. श्री सूर्य घिमिरे                 कोषाध्यक्ष                      ९८४२६३५२७१
 7. श्री रेवती प्रसाद घिमिरे सल्लाहाकार                   ९८४२७७९२७२
 8. श्री गुरू प्रसाद घिमिरे सदस्य                          ९७४१६८७३८
 9. श्री अर्जुन घिमिरे                                       ९८०६०३७०५०
 10. श्री पुन्य प्रसाद घिमिरे                                  ५२०४४२
 11. श्री पदम प्रसाद घिमिरे                                         ९८४२७७९२७९
 12. श्री नविन किशोर घिमिरे                               ९८४२६४७३४५
 13. श्री लेखनाथ घिमिरे
 14. श्री श्रीप्रसाद घिमिरे
 15. श्री रोहन घिमिरे                                       ९८४२६३२१६२
 16. श्री नरेन्द्र प्रसाद घिमिरे        सल्लाहाकार
 17. श्री युवराज घिमिरे             सल्लाहाकार
 18. श्री चन्द्र बहादुर घिमिरे        सल्लाहाकार
 19. श्री होमनाथ घिमिरे            सल्लाहाकार           ९८१५०५९६३३
 20. श्री सोमनाथ घिमिरे            सल्लाहाकार

२) पाँचथर

जिल्लामा रहेका घिमिरेबन्धुहरुको संघ–संस्थाहरुको विवरणः–

१) खान्द्रोङ घिमिरे कुलपूजा समिति, खान्द्रुङ, पाँचथर, मेची कविन्द्रप्रसाद घिमिरे