घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

७) म्याग्दी

म्याग्दी जिल्लाबाट प्रकाशित घिमिरे बंशावली

१) घिमिरे बन्धुको वंशावली, म्याग्दी ज्यामरूककोट, २०५७, प्रकाशकः रामकृष्ण घिमिरे ।