घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

१) ताप्लेजुड

ताप्लेजुड जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरणः–

 

क्र.सं. नाम थर पद ठेगाना सम्पर्क नम्बर

 1. श्री दुर्गा प्रसाद घिमिरे, ९८४२७९३८१२, अध्यक्ष दोखु–३
 2. श्री डिल्ली घिमिरे, ९८४२६३९७१४, उपाध्यक्ष हादेवा–३
 3. श्री तुलसा घिमिरे, ९७४२६२७६०१, उपाध्यक्ष फुङलिङ–२
 4. श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे, ९८४२७४७५२ महा–सचिव दोखु–५
 5. श्री पुष्पराज घिमिरे, ९७४२६१०६४३, सचिव फुङलिङ–२
 6. श्री नेत्र प्रसाद घिमिरे, ९८४२६२३२४४ कोषाध्यक्ष फुङलिङ–३
 7. श्री रमेश घिमिरे, ९८४२६६०४१९, सदस्य फुङलिङ–२
 8. श्री पुण्य प्रसाद घिमिरे, ९८४२७५५४२३ सदस्य खोक्लिङ–४
 9. श्री सुनिल घिमिरे, ९८४१७४४२१५, सदस्य फुङलिङ–९
 10. श्री चन्द्र प्रसाद घिमिरे, ९७४२६५८६२०, सदस्य दोखु–३
 11. श्री रामनाथ घिमिरे, ९८४४६४८२०६, सदस्य फलबारी–५
 12. श्री चैतन्य घिमिरे, ९८४२७४७४३७, सदस्य नाखोलाङ–३
 13. श्री दुर्गा प्रसाद घिमिरे, ९८४२६४२४८०, सदस्य फुङलिङ–३

ताप्लेजुंग जिल्लाबाट प्रकाशित घिमिरे बंशावलीः–

१) संक्षिप्त घिमिरे वंशावली (फकुम्बा र ढुङ्गेसाँघु २०६९, संकलकः धरणीधर घिमिरे, प्रकाशकः स्व. प्रफुल्ल उपाध्याय स्मृती प्रतिष्ठान, ताप्लेजुङ ।

 

ताप्लेजुंग जिल्ला भेला तथा समिति गठन