घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

६) पर्वत

पर्वत जिल्लामा रहेका घिमिरेबन्धुहरुको संघ–संस्थाहरुको विवरण

पर्वत मुडिकुवाका घिमिरे वंशावली, २०६०, संकलक तथा प्रकाशकः कुल प्रसाद शर्मा घिमिरे, (कम्प्युटर कपी) ।