घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

७) धादिड.

धादिंग जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

१) श्री हरि प्रसाद घिमिरे अध्यक्ष, ९८४१६४१५३०
२) श्री एक प्रसाद घिमिरे
३) श्री राम प्रसाद घिमिरे
४) श्री गंगा घिमिरे
५) श्री ओम प्रसाद घिमिरे
६) श्री शिव प्रसाद घिमिरे
७) श्री कृष्ण प्रसाद घिमिर
८) श्री ऋषिराम घिमिरे सल्लाहाकार
९) श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे सल्लाहाकार

साँकोसमा घिमिरे कुल पूजा र जग्गा दान कार्यक्रमको झलकका photo हरु